Κατευθυνόμαστε Πολυμέσα (Media)  –> Βιβλιοθήκη (Media Library)

 

Media

 

Στη συνέχεια επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να αλλάξουμε

 

Replace_Media

 

Η αντικατάσταση των μέσων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Σε περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε ένα αρχείο που έχουμε ανεβάσει, μια φωτογραφία, ένα αρχείο κειμένου word η pdf , χωρίς να χάσουμε όμως τη διασύνδεση των links που υπάρχουν ήδη στο site κάνουμε την εξής διαδικασία:

 

 

 

Απλά αντικαταστήστε το αρχείο.

Αυτή η επιλογή απαιτεί να ανεβάσετε ένα αρχείο του ίδιου τύπου με αυτό που αντικαθιστάτε. Το όνομα του συνημμένου θα παραμείνει το ίδιο ανεξάρτητα από το τι καλείται το αρχείο που ανεβάζετε.

 

Αντικαταστήστε το αρχείο, χρησιμοποιήστε το νέο όνομα αρχείου και ενημερώστε όλους τους συνδέσμους.

Εάν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, το όνομα και ο τύπος του αρχείου που πρόκειται να μεταφορτώσετε θα αντικαταστήσει το παλιό αρχείο. Όλοι οι σύνδεσμοι που δείχνουν προς το τρέχον αρχείο θα ενημερωθούν για να δείξουν το νέο όνομα αρχείου.

 

Αντικαταστήστε αρχείoυ απευθείας απο το άρθρο μας.

Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το αρχείο μας χωρίς να πάμε στην βιβλιοθήλη απευθείας μέσα απο το άρθρο μας.

Επιλέγουμε την φωτογραφία που θέλουμε και πατάμε επεξεργασία (πάνω στο μολυβάκι)

 

 

Στην συνέχεια επιλέγουμε Αντικατάσταση και Ενημέρωση.