Σε περίπτωση που διαχειρίζεστε τα mail σας μέσω κάποιου mail client όπως είναι το Microsoft Outlook, μπορείτε όταν κατεβάζετε τα email σας στον υπολογιστή σας, να διαγράφονται μέσα από το server άμεσα ή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που επιθυμείτε και ορίζετε εσείς.

 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το Microsoft Outlook και Λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3:

 

1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί αλληλογραφίας.

 

 

2. Επιλέξτε Προβολή ή αλλαγή υπαρχόντων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 

 

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους και στην περιοχή Παράδοση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αντίγραφο μηνυμάτων στο διακομιστή.

 

 

 

4. Επιλέξτε ένα από τα εξής:

 

4.1 Κατάργηση από το διακομιστή μετά από x ημέρες (Πραγματοποιείται λήψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπολογιστή σας, ωστόσο παραμένουν στο διακομιστή για τις ημέρες που καθορίσατε.)

 

4.2 Κατάργηση από το διακομιστή αφού διαγραφεί από το φάκελο ‘Διαγραμμένα’ (Γίνεται λήψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπολογιστή σας αλλά επίσης παραμένουν στο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επ’ αόριστο, μέχρι να διαγράψετε το μήνυμα στο Outlook και να αδειάσετε το φάκελο Διαγραμμένα)

 

5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κλικ στο κουμπί Τέλος.