Οι επισκέπτες της σελίδας, εφόσον επιτρέπεται, έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν σχόλια κάτω από κάθε δημοσίευση.

 

Για να διαχειριστούμε τα σχόλια πηγαίνουμε από το διαχειριστικό περιβάλλον (back-end) στο Σχόλια (Comments)

 

Στο πεδίο comments βλέπουμε συγκεντρωμένα όλα τα σχόλια και μπορούμε να τα εγκρίνουμε ή να τα απορρίψουμε.

 

Για αναζήτηση στα Σχόλια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε:

  • τον τύπο σχολίου
  • μια λέξη- κλειδί, όπως το όνομα του συγγραφέα ή τον τίτλο
  • τα φίλτρα (Για έλεγχο, Εγκεκριμένα, Ανεπιθύμητα, Κάδος)

 

Ενέργειες Σχολίων

 

Πηγαίνοντας το ποντίκι πάνω από ένα σχόλιο εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:

  • Έγκριση
  • Αποέγκριση
  • Απάντηση
  • Ταχυεπεξεργασία
  • Επεξεργασία
  • Ανεπιθύμητο
  • Διαγραφή