Για να δημιουργήσουμε νέο άρθρο κατευθυνόμαστε στο διαχειριστικό περιβάλλον, επιλέγουμε από την αριστερή στήλη τα «Αρθρα» (Posts) και δημιουργούμε ένα «Νέο Άρθρο» (Add New)

 

 

Συμπληρώνουμε τον τίτλο, το περιεχόμενο και ορίζουμε featured image και την κατηγορία στην οποία ανήκει το άρθρο.

 

Για την δημιουργία των άρθρων το WordPress έχει έναν κλασσικό editor που μοιάζει με το Word.

 

 

Για να αποφύγουμε μεγάλα άρθρα και κατά συνέπεια πολύ «μακριά» σελίδα πρέπει να κόψουμε το άρθρο και να εμφανίσουμε ένα εισαγωγικό κείμενο.

 

Για να το επιτύχουμε αυτό, κατά την εισαγωγή του άρθρου, επιλέγουμε το κομμάτι που ορίζουμε ως εισαγωγικό κείμενο και

1) κάνουμε κλικ στο σημείο που θέλουμε να το κόψουμε

2) πατάμε Read More.

 

 

 

Για την εισαγωγή της εικόνας Featured Image (Χαρακτηριστική Εικόνα) κάνουμε κλικ στο Set Featured Image (Καθορισμός Χαρακτηριστικής Εικόνας) και από την καρτέλα Upload Image πατάμε Select και επιλέγουμε την εικόνα που βρίσκεται στον υπολογιστή μας.

Εναλλακτικά μπορούμε να κάνουμε Drag and Drop την εικόνα μέσα στο παράθυρο.

 

 

 

Πατάμε Set Featured Image.

 

Για να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές στο άρθρο μας πατάμε Αποθήκευση / Save

Για να δούμε τις αλλαγές που έχουμε κάνει πατάμε Προεπισκόπηση/ Preview

Για να το δημοσιεύσουμε πατάμε Δημοσίευση/ Publish