Θα χρειαστείτε ένα API key από την google

https://cloud.google.com/maps-platform

Πατάτε get started -> Maps -> Δημιουργείτε ένα project (domain.gr) και βάζετε κάρτες κλπ

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να λάβετε ένα κλειδί API και να ορίσετε περιορισμούς:

   1. Πηγένετε στην Google Cloud Platform Console, https://cloud.google.com/maps-platform
   2. Επιλέξτε το project για το οποίο θέλετε το API key.
   1. Πηγένετε στη σελίδα Credentials. (Από το μενού επιλέξτε APIs & Services > Credentials.)
   1. Επιλέξτε Create credentials > API key.
   1. Το API key created έχει το νέο σας API key. Επιλέξτε Restrict Key. (Αν επιλέξετε Close, μπορείτε να ρυθμίσετε τους περιορισμούς αργότερα.)
   1. Στην API key σελίδα, κάτω από το Key restrictions, μπορείτε να ρυθμίσετε τις Application restrictions. Επιλέξτε  HTTP referrers (web sites).
  1. Προσθέστε τις παραπομπές ακολουθώντας τις οδηγίες, πατήστε Save.

Περσσότερες λεπτομέριες θα βρείτε στο παρακάτω link:

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key

Μπορείτε να κάνετε restrict το API key για να είναι προσβάσιμο μόνο από το http://domain.gr