Για να εισάγουμε ένα νέο προϊόν στις αντίστοιχες προϊόντικές κατηγορίες ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:
1) από την αριστερή στήλη στο διαχειριστικό περιβάλλον επιλέγουμε το Products

2) πατάμε το Add new για να προσθέσουμε νέο προϊόν

 

 

Στην συνέχεια :

 • συμπληρώνουμε τον τίτλο του προϊόντος
 • συμπληρώνουμε την περιγραφή (Product Short Description)
 • εισάγουμε την εικόνα (Featured Image)
 • το αντιστοιχίζουμε στην κατάλληλη κατηγορία (Category)
 • συμπληρώνουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά εφόσον υπάρχουν
 • συμπληρώνουμε τα δεδομένα του προϊόντος (Product Data)
  • Στην καρτέλα general συμπληρώνουμε τον μοναδικό κωδικό προϊόντος SKU, όπως φαίνεται στο σύστημα διαχείρισης της αποθήκης σας
  • Στην καρτέλα shipping συμπληρώνουμε τις διαστάσεις (dimensions)
  • Στην καρτέλα attributes προσθέτουμε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος

 

Για την εισαγωγή της εικόνας προϊόντος κάνουμε κλικ στο Set Featured Image και από την καρτέλα Upload Image πατάμε select και επιλέγουμε την εικόνα που βρίσκεται στον υπολογιστή μας. Εναλλακτικά μπορούμε να κάνουμε Drag and Drop την εικόνα μέσα στο παράθυρο.

 

Για να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές πατάμε Set Featured Image.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι εικόνες πρέπει να έχουν διαστάσεις 562px562px και το όνομα τους να αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες χωρίς κενά.

 

SKU

Διαστάσεις

Χαρακτηριστικά

 

 

Από το τη λίστα (μετά το βήμα 1) επιλέγουμε το χαρακτηριστικό που θέλουμε να εισάγουμε και πατάμε add (2)

Στη συνέχεια εισάγουμε τις τιμές (values). Επιλέγουμε το Visible on the product page και εφόον υπάρχουν παραπάνω από μια τιμές ανά χαρακτηριστικό τις χωρίζουμε με «|»

Πχ  Colour | Gem Weight | GemStones

 

Τέλος πατάμε save attributes και αποθυκεύουμε το προϊόν πατώντας publish ή update στη δεξιά στήλη.