Όταν ολοκληρώσουμε την εισαγωγή του περιεχομένου στο Άρθρο (Post) πατάμε το Δημοσίευση ή Ανανέωση/ Publish ή Update εάν τροποποιούμε το Post που βρίσκεται στην δεξιά στήλη.

 

Επίσης στο WordPress πέραν της άμεσης δημοσίευσης, υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμένης δημοσίευσης.

 

Μπορούμε να ορίσουμε μελλοντική ημερομηνία και ώρα δημοσίευσης.