Για την εισαγωγή Συλλογής (Image Gallery) στο Post, τοποθετούμε τον κέρσορα στο σημείο που επιθυμούμε να εμφανιστεί το gallery και πατάμε το Προσθήκη Πολυμέσων (Add Media).

 

 

 

Στη συνέχεια επιλέγουμε το Δημιουργία Συλλογής (Create Gallery) και επιλέγουμε τις εικόνες που θέλουμε να εισάγουμε.

 

 

Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε το μέγεθος των εικόνων και τις στήλες του Gallery

 

Προτεινόμενο μέγεθος είναι το Μικρογραφία (Thumbnail)

 

Αν θέλουμε η εικόνα να ανοίγει σε μεγαλύτερο παράθυρο τότε επιλέγουμε το Σύνδεση στο Αρχείο Πολυμέσων

 

 

Οι εικόνες πρέπει να έχουν αναλογία διαστάσεων 4:3 (ratio) π.χ προτεινόμενα μεγέθη (800×480px, 800x600px, 600x400px) και το όνομα της εικόνας να είναι με λατινικούς χαρακτήρες χωρίς κενά (πχ abc_1234-2.jpg)