Συνδεόμαστε στο papaki.gr και επιλέγουμε το domain που θέλουμε να επεξεργαστούμε.

 

Στη συνέχεια πατάμε το επεξεργασία στο πεδίο των Nameservers. 

 

Στη συνέχεια ορίζουμε ως Primary και Secondary DNS τις απαραίτητες εγγραφές και πατάμε συνέχεια.

 

 

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών θα προσπελάσουν τις νέες εγγραφές που έχουμε ορίσει στους DNS εντός 48 ωρών.
Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση από τους παρόχους η σελίδα θα εξυπηρετείτε από τον νέο server.