Κατευθυνόμαστε WooCommerce -> Παραγγελίες (Orders) και επιλέγουμε τις παραγγελίες που είναι σε Επεξεργασία.

Οι παραγγελίες που λαμβάνει το eshop βρίσκονται στις ακόλουθες καταστάσεις και το διακριτικό τους σήμα για μια παραγγελία είναι:

 

Σε διεκπεραίωση (Processing)

Η παραγγελία δεν έχει πληρωθεί από τον πελάτη (στις περιπτώσεις αντικαταβολής ή παραλαβής από το κατάστημα).

 

Ο διαχειριστής της σελίδας στην συνέχεια μπορεί να ορίσει την παραγγελία ως “Ολοκληρωμένη” και το σύστημα θα αποστείλει σχετικό email στον πελάτη.

 

 

 

Ακυρωμένη (Cancelled / Failed)

Η παραγγελία απέτυχε, συνήθως λόγω σφάλματος κατά την πληρωμή. Η αιτία της αποτυχίας γνωστοποιείται στον πελάτη μόνο από την τράπεζα του.

 

 

 

Ολοκληρωμένη

Η παραγγελία ολοκληρώθηκε (completed) και έχει πληρωθεί από τον πελάτη. 

 

Αν η παραγγελία βρισκόταν σε άλλη κατάσταση και ο διαχειριστής της σελίδας ορίσει την παραγγελία ως “Ολοκληρωμένη”, τότε το σύστημα θα αποστείλει σχετικό email στον πελάτη.

 

 

 

Σε Αναμονή

Η παραγγελία βρίσκεται σε αναμονή (on hold). Την κατάσταση αυτή μπορείτε να την προσθέτετε χειροκίνητα για όσες παραγγελίες δεν έχουν εξυπηρετηθεί ακόμα.

 

Workflow παραγγελιών