Για τη διασύνδεση του Eshop σας με το Paypal θα πρέπει να μας προμηθεύσετε με το Paypal Identity Token. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1)Σύνδεση με το PayPal Business Account

 

Identity-token-id-paypal

 

Σημείωση: Το Paypal Identity Token είναι διαθέσιμο μόνο για Business και Premier λογαριασμούς.

Αν κάνετε χρήση προσωπικού λογαριασμού, θα χρειαστεί να αναβαθμίσετε το λογαριασμό σας (upgrade your account) για να μπορέσετε να αποκτήσετε Paypal Identity Token.

 

2) Πατάμε την επιλογή Profile στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας.

 

payapl-profile-how-to-online-tips

 

 

3) Επιλέγουμε Profile And Settings

 

Profile-and-settins-how-to-online-tips

 

 

4) Επιλέγουμε My Selling Tools

 

My-selling-tools-How-to-online-tips

 

 

5) Πατάμε Update  στην επιλογή Website Preferences

 

Website-Preferences-How-to-online-tips

 

 

6) Επιλέγουμε ON στο Auto Return και συμπληρώνουμε το Return URL

 

Auto-Return-fill-the-Return-url-how-to-line-tips

 

 

7) Επιλέγου ON στο Payment Data Transfer, πατάμε Save στο τέλος της σελίδας

 

Pyament-data-transfer-how-to-online-tips

Save-the-settins-how-to-online-tips

 

Σε περίπτωση που πραγματοποιoυμε τη διαδικασία για πρώτη φορά πρέπει να κάνουμε την επιλογή ON.

Με την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων και πατώντας την επιλογή  Save, βρίσκουμε το Paypal Identity Token στην οδηγία νούμερο 7, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Αν το Paypal Identity Token έχει ηδη δημιουργηθεί το βρίσκουμε από το Website preferences. Πατώντας Update οδηγούμαστε στο Paypal Identity Token. Το αντιγράφουμε όπως το δείχνει η εικονα που ακολουθεί.

 

Pyament-data-transfer-how-to-online-tips