Για εγκατάσταση ενός email λογαριασμού στο MAIL του Mac, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 

1. Ανοίξτε το MAIL πρόγραμμα και επιλέξτε MAIL >> Add Account

 

 

2. ΕπιλέξτεAdd Other Mail Account και πατήστε Continue

 

 

 

3. Δηλώστε το όνομα σας, τον email λογαριασμό και το password που έχετε δημιουργήσει μέσα από το Plesk και πατήστε Next

 

 

 

 

4. Σε αυτό το βήμα, το πρόγραμμα θα προσπαθήσει αυτόματα να ολοκληρώσει την εγκατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να υπάρξει ασυμβατότητα με το SSL που χρησιμοποιεί ο mail server και για αυτό το λόγο, θα εμφανιστεί το μήνυμα “Account must be manually configured” που σημαίνει πως θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση χειροκίνητα πατώντας το Next.

 

5. Θα επιλέξετε τον τύπο του λογαριασμού (IMAP ή POP3), θα δηλώσετε τον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας (mail.yourdomain.gr), το username (ολόκληρος ο email λογαριασμός), το password (το password του email) και θα πατήσετε Next.

 

 

 

6. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε IMAP, τότε αφήνετε το Path Prefix κενό, με port το 993 και το SSL ενεργοποιημένο. Στο authentication αφήνετε το password και πατάτε Next για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

 

Εναλλακτικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε POP3, τότε αφήνετε το Path Prefix κενό, με port το 110 και το SSL ενεργοποιημένο. Στο authentication αφήνετε το password και πατάτε Next για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

 

Σημείωση: Εναλλακτική πόρτα IMAP είναι η 143. Εναλλακτική πόρτα POP3 είναι η 995.

 

 

 

7. Θα δηλώσετε τον διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (mail.yourdomain.gr), το username (ολόκληρος ο email λογαριασμός), το password (το password του email) και θα πατήσετε Create.

 

 

 

 

8. Ο λογαριασμός σας έχει πλέον δημιουργηθεί, αλλά για να μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να ακολουθήσετε κάποια βήματα επιβεβαίωσης.

 

Mail menu >> Preferences >> Accounts (Επιλέξτε τον λογαριασμό από το αριστερό μενού) >> Advanced >> Απενεργοποιήστε την επιλογή “Automatically detect and maintain account settings.”

 

9. Πλοηγηθείτε στην καρτέλα “Account Information” και επιλέξτε Edit SMTP Server List.. από το Outgoing Mail Server (SMTP) drop-down menu

 

10. Κάντε κλικ στο Advanced -> φροντίστε να μην είναι ενεργοποιημένο το “Automatically detect and maintain account settings“. Στο Port δηλώστε το 465 ή το 587 με ενεργοποιημένο το SSL καθώς κάποιοι πάροχοι υπηρεσιών μπλοκάρουν την πόρτα 25. Στο Αuthentication αφήστε το password και ενεργοποιημένο το “Allow insecure authentication

 

11. Τέλος δηλώστε σαν username (ολόκληρο τον email λογαριασμό) και το password του (το password του email) και πατήστε Οκ.