Κατευθυνόμαστε WooCommerce –> Παραγγελίες (Orders) και επιλέγουμε την παραγγελία που θέλουμε να επεξεργαστούμε.

Στην λίστα των παραγγελιών υπάρχει ένα overview της παραγγελίας στην οποία αναφέρεται

  • η κατάσταση της παραγγελίας,
  • ο πελάτης,
  • η διεύθυνση αποστολής,
  • ο τρόπος αποστολής,
  • ο τρόπος πληρωμής,
  • το ποσό πληρωμής

 

 

Στην επόμενη οθόνη βλέπουμε τα πλήρη στοιχεία της παραγγελίας.

 

1 – Στοιχεία πελάτη

2 – Προϊόντα που έχει παραγγείλει ο πελάτης

3 – Τρόπος αποτολής που έχει επιλέξει ο πελάτης

4 – Σχόλια παραγγελίας