Συνδέεστε στην webmail υπηρεσία σας, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 

1. Πληκτρολογήστε στον browser: webmail.mydomain.gr 
(όπου mydomain.gr δηλώστε το δικό σας όνομα χώρου) και πατήστε enter.

 

2. Θα σας ζητηθεί να κάνετε login με username όλο τον mail λογαριασμό σας (info@mydomain.gr) και password αυτό που δηλώσατε κατά τη δημιουργία του email.

 

 

Στην συνέχεια διαγράφετε τα emails που δεν χρειάζεστε πλέον κάνοντας κλικ στο κάθε email και πατώντας Delete. Για επιλογή πολλαπλών emails μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ctrl+Κλικ για windows ή cmd+Κλικ για mac.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το SHIFT (πατημένο) και να κλικάρετε το 1ο και το τελευταίο email, επιλέγοντας έτσι όλα τα emails που βρίσκονται ανάμεσα σε αυτά.

 

 

Τα emails έχουν μεταφερθεί στον φάκελο Trash και δεν είναι ακόμα οριστικά διαγραμμένα.

 

Για την οριστική διαγραφή θα πρέπει να κατευθεινθύτε στον φάκελο Trash και να επιλέξετε όλα τα emails και να πατήσετε ξανά το Delete