Σε περίπτωση που έχετε δημιουργήσει email λογαριασμούς στο Plesk σας, μπορείτε να τους προσθέσετε σε έναν οποιοδήποτε mail client για να τους χρησιμοποιείτε από εκεί, έτσι ώστε να μην συνδέεστε κάθε φορά στην webmail υπηρεσία του server.

 

Μέσω των mail clients μπορείτε να διαχειρίζεστε τα mail σας από σταθερούς και φορητούς υπολογιστές, tablet και κινητά, ενώ μπορείτε να προσθέσετε πάνω από έναν email λογαριασμό μέσα σε έναν client. Ενδεικτικά, κάποιοι από τους πιο δημοφιλείς mail clients είναι το Outlook Express, το Microsoft Outlook, το Mozilla Thunderbird, το Windows Live Mail και το MacMail.

Μπορείτε να προσθέσετε έναν mail λογαριασμό σε POP3 και σε IMAP.

 

 

POP3

(Post Office Protocol Version 3). Σε αυτή την περίπτωση γίνεται αποθήκευση απεσταλμένων και ληφθέντων email σε υπολογιστές ή σε σκληρούς δίσκους και δεν μένει αντίγραφο επάνω στον server παρά μόνο αν εσείς το επιθυμείτε. Αυτό το καθορίζετε μέσα από τις ρυθμίσεις του client που χρησιμοποιείτε.

 

 

IMAP

(Internet Message Access Protocol) Σε αυτή την περίπτωση όλα τα email αποθηκεύονται πάντα επάνω στον mail server και σας δίδεται η δυνατότητα να κατεβάζετε τα mail σας από τον server σε παραπάνω από μία συσκευές.

 

 

Γενικές ρυθμίσεις

 

Οι γενικές ρυθμίσεις προσθήκης ενός email λογαριασμού σε έναν client είναι οι παρακάτω:

 

1. Σαν Διεύθυνση Email, πληκτρολογήστε ολόκληρο το email σας: info@yourdomain.gr και σαν Password αυτό που δηλώσατε κατά τη δημιουργία του email σας μέσα από το Plesk.

2. Πατώντας Συνέχεια θα σας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξετε POP3 ή IMAP ρυθμίσεις. Επιλέξτε την ρύθμιση POP3.

3. Οι mail servers σας τόσο της εισερχόμενης όσο και της εξερχόμενης αλληλογραφίας είναι mail.yourdomain.gr ή εναλλακτικά η IP του server σας, την οποία μπορείτε να βρείτε στο email ενεργοποίησης της φιλοξενίας σας και θα είναι της μορφής 85.25.76.139

4. Όπου σας ζητηθεί, username, δηλώστε ολόκληρο τον email λογαριασμό που δημιουργήσατε μέσα από το Plesk, π.χ. info@yourdomain.gr

5. Στις ρυθμίσεις του εξυπηρετητή εισερχόμενης αλληλογραφίας, αφήνετε την προεπιλογή της πόρτας 110 και τύπο ασφαλείας κανένα.

6. Ενεργοποιήστε το SMTP Authentication.