Για να κάνετε resize στις φωτογραφίες σας μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα πλέον με τις οnline υπηρεσίες:

 

http://www.picresize.com/ ή https://bulkresizephotos.com/ κ.α

 

Αφού μπούμε στο http://www.picresize.com/

Αναζητούμε και ανεβάζουμε (browse) την εικόνα που θέλουμε να της αλλάξουμε μέγεθος από τον υπολογιστή.

Στην συνέχεια επιλέγουμε custom size.

Ορίζουμε τις διαστάσεις που θέλουμε width και height.

Επιλέγουμε quality good.

Έπειτα επιλέγουμε:

 

Save to disk για να κατεβάσουμε την φωτογραφία μας στις νέες διαστάσεις.

 

Βλέπουμε αναλυτικά και στις παρακάτω εικόνες:

 

 

 

 

 

 

 

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθούμε και με το https://bulkresizephotos.com/

όπως βλέπουμε στις παρακάτω εικόνες: