Συνήθως τις σελίδες όπως και τα posts, τις δημοσιεύουμε. Ωστόσο υπάρχει και η επιλογή να κρατήσουμε κάποια σελίδα ή άρθρο ως draft (πρόχειρο)  προκειμένου να επανέλθουμε και να το επεξεργαστούμε, εφόσον τα έχουμε δημιουργήσει αλλά δεν τα έχουμε ολοκληρώσει και δεν θέλουμε να δημοσιευτούν ακόμη. Σε αυτά αφού κάνουμε ό,τι αλλαγές θέλουμε, μπορούμε να τα δημοσιοποιήσουμε (publish).

 

 

 

Όταν ολοκληρώσουμε την εισαγωγή του περιεχομένου στην Σελίδα μας (Page) επιλέγουμε το Δημοσίευση ή Ανανέωση / Publish ή Update εάν τροποποιούμε την  Σελίδα που βρίσκεται στην δεξιά στήλη.