Μετά την εισαγωγή του περιεχομένου στα posts και την δημοσίευση τους κατευθυνόμαστε στο πεδίο Language που βρίσκεται στην δεξιά στήλη και

1) τσεκάρουμε την επιλογή Duplicate

2) πατάμε το αντίστοιχο κουμπί.

 

 

 

Για να τροποποιήσουμε το αντίγραφο που δημιουργήσαμε κατευθυνόμαστε από την αριστερή στήλη στο Pages, Portfolio, Products ή Posts ανάλογα με τον τύπο του Post που δημιουργήσαμε και από το φίλτρο επιλέγουμε τα Αγγλικά Posts.

 

 

Πατάμε πάνω στο Post που θέλουμε να επεξεργαστούμε και πατάμε το Translate Independently στο πεδίο Language στην στήλη δεξιά.

Αφού κάνουμε τις απαραίτητες μεταφράσεις, πατάμε το Publish ή Update εάν τροποποιούμε το Post που βρίσκεται στην δεξιά στήλη.

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν δεν πατήσουμε το Translate Independently οι αλλαγές που θα κάνουμε στο Post θα επηρεάσουν και το πρωτότυπο περιεχόμενο.

 

 

Τέλος κάνουμε edit στο permalink και γράφουμε τον τίτλο σε greeklisk (πχ epikoinonia).

 

Τα permalinks δεν θα πρέπει να περιέχουν κενά και ειδικούς χαρακτήρες.

 

Για τον διαχωρισμό λέξεων χρησιμοποιούμε – (πχ epikoiniste-mazi-mas)