Συνδεθείτε στη σελίδα reCaptcha της Google, https://www.google.com/recaptcha/admin.

 

Αν δεν έχετε ήδη λογαριαμό στη google θα πρέπει να δημιουργήσετε και έπειτα να επιστρέψετε στη σελίδα reCaptcha.

 

Πρέπει να καταχωρίσετε έναν ιστότοπο για να ενημερώσετε την Google σχετικά με τον ιστότοπο στον οποίο θα χρησιμοποιείτε αυτά τα κλειδιά.

 

Για το πεδίο Label, εισάγετε το domain του site σας και μια σημείωση όπως “contact form” όπως στην παρακάτω εικόνα:

 

Για την επιλογή Choose the type of reCAPTCHA, επιλέξτε reCAPTCHA v3.

 

Στο πεδίο Domains βάζετε το domain του site.

 

Πατάτε submit και εμφανίζονται τα keys. θα έχετε ένα site key και ένα secret key.